Strona gwna Biuletynu Informacyjnego
Strona gwna Kompanii Wglowej S.A.
  Status prawny
  Organizacja
  Dziaalno i kompetencje
  Organy spki
  Struktura wasnociowa
  Majtek
  Sposb przyjmowania spraw
  Dokumenty
  Spki zalene
  Pomoc publiczna

Witamy na podmiotowej stronie

Biuletynu Informacji Publicznej

Kompanii Wglowej S.A.Informacje o Spce:
  1. nr statystyczny REGON: 003473087
  2. NIP: 634-012-51-23
  3. KRS: 0000057506 (Sd Rejonowy Katowice Wschd Wydzia Gospodarczy)
  4. Wysoko kapitau zakadowego i wpaconego:
    - Liczba akcji: 2.333.140
    - Warto nominalna 1 akcji: 1.000,00 z
    - Wysoko kapitau zakadowego, cakowicie wpaconego: 2.333.140.000,00 z