Strona gwna Biuletynu Informacyjnego
Strona gwna Kompanii Wglowej S.A.
  Status prawny
  Organizacja
  Dziaalno i kompetencje
  Organy spki
  Struktura wasnociowa
  Majtek
  Sposb przyjmowania spraw
  Dokumenty
  Spki zalene
  Pomoc publiczna

Witamy na podmiotowej stronie

Biuletynu Informacji Publicznej

Kompanii Wglowej S.A.Informacje o Spce:
 1. nr statystyczny REGON: 003473087
 2. NIP: 634-012-51-23
 3. KRS: 0000057506 (Sd Rejonowy Katowice Wschd Wydzia Gospodarczy)
 4. Wysoko kapitau zakadowego i wpaconego:
  - Liczba akcji: 2.333.140
  - Warto nominalna 1 akcji: 1.000,00 z
  - Wysoko kapitau zakadowego, cakowicie wpaconego: 2.333.140.000,00 z
Warto wiedzie, e :
 1. KW S.A. to najwiksza firma grnicza w Europie
 2. w Kompanii Wglowej pracuje okoo 46 tys. osb
 3. w skad Kompanii wchodzi 11 kopal oraz 5 zakadw
 4. zdolno wydobywcza kopal wynosi ok. 31 milionw ton wgla rocznie