Strona gwna Biuletynu Informacyjnego
Strona gwna Kompanii Wglowej S.A.
  Status prawny
  Organizacja
  Dziaalno i kompetencje
  Organy spki
  Struktura wasnociowa
  Majtek
  Sposb przyjmowania spraw
  Dokumenty
  Spki zalene
  Pomoc publiczna
 img   Status prawny
       


Status prawny

Kompania Wglowa S.A. w Katowicach jest jednoosobow spk Skarbu Pastwa, utworzon 12 lipca 1990r. na bazie zlikwidowanej Wsplnoty Wgla Kamiennego - dziaajc wczeniej pod firm: "Pastwowa Agencja Wgla Kamiennego Spka Akcyjna".

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwaami:
- z dnia 12 lipca 1996r. (Repertorium A Nr 12804/96) dokonao zmiany dotychczasowej firmy Spki na: "Pastwowa Agencja Restrukturyzacji Grnictwa Wgla Kamiennego Spka Akcyjna",
- z dnia 30 grudnia 2002 r. (Repertorium A Nr 12497/2002) dokonao zmiany dotychczasowej firmy Spki na: "Kompania Wglowa Spka Akcyjna".
Siedzib spki jest miasto Katowice.

Spka zostaa wpisana do rejestru przedsibiorcw Krajowego Rejestru Sdowego prowadzonego przez Sd Rejonowy w Katowicach, VII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS 0000057506

Spka dziaa na podstawie:

 • Kodeksu spek handlowych,
 • Statutu Spki.

Kapita zakadowy Spki wynosi 2.333.140.000 z (sownie zotych: dwa miliardy trzysta trzydzieci trzy miliony sto czterdzieci tysicy).
Kapita zakadowy Spki dzieli si na 2.333.140 (sownie: dwa miliony trzysta trzydzieci trzy tysiace sto czterdzieci) akcji imiennych o wartoci nominalnej 1000 z (sownie zotych: tysic) kada w tym:

 1. 10 049 (sownie: dziesi tysicy czterdzieci dziewi) akcji serii A o numerach od nr00001 do nr 10049.
 2. 543864 (sownie: piset czterdzieci trzy tysice osiemset szedziesit cztery) akcji serii B o numerach od nr 000001 do nr 543864.
 3. 408532 (sownie: czterysta osiem tysicy piset trzydzieci dwa) akcji serii C
  o numerach od nr 000001 do nr 408532.
 4. 36936 (sownie: trzydzieci sze tysicy dziewiset trzydzieci sze) akcji serii D o numerach od nr 00001 do nr 36936.
 5. 433760 (sownie: czterysta trzydzieci trzy tysice siedemset szedziesit) akcji serii E o numerach od nr 000001 do nr 433760.
 6. 200 000 (sownie: dwiecie tysicy) akcji serii F o numerach od 000 001 do 200 000.
 7. 283987 (sownie: dwiecie osiemdziesit trzy tysice dziewiset osiemdziesit siedem) akcji serii G o numerach od 000 001 do 283 987.
 8. 287862 (sownie: dwiecie osiemdziesit siedem tysicy osiemset szedziesit dwa) akcji serii H o numerach od 000001 do 287.862.
 9. 29882 (sownie: dwadziecia dziewi tysicy osiemset osiemdziesit dwa) akcji serii I o numerach od 00001 do 29.882.
 10. 98268 (sownie: dziewidziesit osiem tysicy dwiecie szedziesit osiem) akcji serii J o numerach od 00001 do 98268.
Ostatnia aktualizacja : 2012-01-02 10:58:26 inf |  zmiany |  statystyki |  gra