Strona gwna Biuletynu Informacyjnego
Strona gwna Kompanii Wglowej S.A.
  Status prawny
  Organizacja
  Dziaalno i kompetencje
  Organy spki
  Struktura wasnociowa
  Majtek
  Sposb przyjmowania spraw
  Dokumenty
  Spki zalene
  Pomoc publiczna
 img   Organizacja
       


Organizacja

Do realizacji zada statutowych Kompanii Wglowej S.A. powoane s nastpujce jednostki organizacyjne:
  • Centrala - jednostka organizacyjna Kompanii Wglowej S.A. wspierajca system zarzdzania Spk oraz grup kapitaow

  • Specjalistyczna Jednostka Organizacyjna - Oddzia – wyodrbniona organizacyjnie cz dziaalnoci gospodarczej wykonywanej przez Kompani Wglow S.A. poza jej siedzib, jednostka powoana do realizacji okrelonych zada Kompanii, okrelonych w regulaminie organizacyjnym tej Jednostki


- Oddzia Zakad Zagospodarowania Mienia


43-100 Tychy, ul. Bauckiego 4
tel. 32 717 06 01; e-mail: zzm@kwsa.pl
Organizacj Kompanii Wglowej S.A. okrelaj:
  • Regulamin Organizacyjny Kompanii Wglowej S.A.
  • Regulamin Organizacyjny Centrali Kompanii Wglowej S.A.
  • Regulamin Organizacyjny Zakadu Zagospodarowania Mienia
Ostatnia aktualizacja : 2016-10-21 13:47:22 inf |  zmiany |  statystyki |  gra