Strona gwna Biuletynu Informacyjnego
Strona gwna Kompanii Wglowej S.A.
  Status prawny
  Organizacja
  Dziaalno i kompetencje
  Organy spki
  Struktura wasnociowa
  Majtek
  Sposb przyjmowania spraw
  Dokumenty
  Spki zalene
  Pomoc publiczna
 img   Dziaalno i kompetencje

         img   Kompetencje Zarzdu
           


Kompetencje Zarzdu

 1. Zarzd prowadzi sprawy Spki i reprezentuje Spk we wszystkich czynnociach sdowych i pozasdowych.
 2. Wszelkie sprawy zwizane z prowadzeniem spraw Spki, nie zastrzeone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, nale do kompetencji Zarzdu.
 3. Do skadania owiadcze w imieniu Spki wymagane jest wspdziaanie dwch czonkw Zarzdu albo jednego czonka Zarzdu cznie z prokurentem.
 4. Do skadania owiadcze oraz podpisywania umw i zacigania zobowiza
  w imieniu spki uprawnione s ponadto osoby dziaajce na podstawie penomocnictw udzielonych przez Zarzd na podstawie przepisw ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny.
 5. Uchway Zarzdu wymagaj wszystkie sprawy przekraczajce zakres zwykych czynnoci Spki.
 6. Uchway Zarzdu wymaga, w szczeglnoci:
  1. ustalenie regulaminu Zarzdu,
  2. ustalenie regulaminu organizacyjnego przedsibiorstwa Spki,
  3. tworzenie i likwidacja oddziaw,
  4. powoanie prokurenta,
  5. zaciganie kredytw i poyczek,
  6. przyjcie rocznych planw techniczno-ekonomicznych oraz strategicznych planw wieloletnich,
  7. zaciganie zobowiza warunkowych, w tym udzielanie przez Spk gwarancji, porcze oraz wystawianie weksli, z zastrzeeniem postanowie 18 ust. 2 pkt 3 i 4,
  8. zbywanie i nabywanie nieruchomoci lub prawa uytkowania wieczystego albo udziau w nieruchomoci lub w prawie uytkowania wieczystego oraz ich obcienie, z zastrzeeniem postanowie 18 ust. 2 pkt. 1 i 6 oraz 36 ust. 3 pkt 2 Statutu Spki,
  9. zbywanie i nabywanie, innych ni wymienione w pkt. 8, skadnikw aktyww trwaych oraz ich obcianie, o wartoci rwnej lub przekraczajcej rwnowarto kwoty 30.000,00 (sownie: trzydzieci tysicy) EURO w zotych, z zastrzeeniem postanowie 18 ust. 2 pkt 2 oraz 36 ust. 3 pkt 3 Statutu Spki,
  10. sprawy, o ktrych rozpatrzenie Zarzd zwraca si do Rady Nadzorczej lub do Walnego Zgromadzenia.
Ostatnia aktualizacja : 2015-07-24 11:39:47 inf |  zmiany |  statystyki |  gra