Strona gwna Biuletynu Informacyjnego
Strona gwna Kompanii Wglowej S.A.
  Status prawny
  Organizacja
  Dziaalno i kompetencje
  Organy spki
  Struktura wasnociowa
  Majtek
  Sposb przyjmowania spraw
  Dokumenty
  Spki zalene
  Pomoc publiczna
 img   Spki zalene

         img   Ogoszenia aktualne
           


Postpowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarzdu ds. rozwoju i zarzdzania zasobami GZUG Sp. z o.o.

RADA NADZORCZA Gliwickiego Zakadu Usug Grniczych Sp. z o.o. z siedzib w Gliwicach, ulica Jasna 31B na podstawie art. 19a, w zwizku z art. 69a ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 981 z pn. zm.), ogasza postpowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Wiceprezesa Zarzdu ds. rozwoju i zarzdzania zasobami Gliwickiego Zakadu Usug Grniczych Spka z ograniczon odpowiedzialnoci.

Cao ogoszenia poniej do pobrania w formacie pdf.Lista zacznikw:
  1. Ogoszenie Rady Nadzorczej GZUG Sp. z o.o. z dnia 2017-05-19 - pobierz

Ostatnia aktualizacja : 2017-05-19 12:30:53 inf |  zmiany |  statystyki |  gra