Strona gwna Biuletynu Informacyjnego
Strona gwna Kompanii Wglowej S.A.
  Status prawny
  Organizacja
  Dziaalno i kompetencje
  Organy spki
  Struktura wasnociowa
  Majtek
  Sposb przyjmowania spraw
  Dokumenty
  Spki zalene
  Pomoc publiczna
 img   Spki zalene

         img   Ogoszenia archiwalne
           


Postpowanie kwalifikacyjne na stanowisko wiceprezesa zarzdu Wydawnictwa Grniczego sp. z o.o. w Katowicach

RADA NADZORCZA Wydawnictwa Grniczego sp. z o.o. z siedzib w Katowicach przy ul. Kociuszki 30 na podstawie art. 19a w zwizku z art. 69a ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektrych uprawnieniach pracownikw (Dz. U. z 2016 roku, poz. 981 z pn. zm.) - ogasza postpowanie kwalifikacyjne na stanowisko wiceprezesa zarzdu Wydawnictwa Grniczego sp. z o.o. w KatowicachLista zacznikw:
  1. Ogoszenie Rady Nadzorczej Wydawnictwa Grniczego sp. z o.o. z dnia 04.04.2017 roku - pobierz

Ostatnia aktualizacja : 2017-05-19 12:19:24 inf |  zmiany |  statystyki |  gra 
Postpowanie kwalifikacyjne na stanowiska Prezesa Zarzdu i Wicepreza Zarzdu KOK Sp. z o.o. w Zabrzu

RADA NADZORCZA Konsorcjum Ochrony Kopal Sp. z o.o. z siedzib w Zabrzu przy ul. Lompy 11 na podstawie art. 19a w zwizku z art. 69a ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektrych uprawnieniach pracownikw (Dz. U. z 2016 roku, poz. 981 z pn. zm.) - ogasza postpowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarzdu Konsorcjum Ochrony Kopal Sp. z o.o. oraz na stanowisko Wiceprezesa Zarzdu Konsorcjum Ochrony Kopal Sp. z o.o.Lista zacznikw:
  1. Ogoszenie 1 Rady Nadzorczej KOK Sp. z o.o. z dnia 21.03.2017 roku - pobierz
  2. Ogoszenie 2 Rady Nadzorczej KOK Sp. z o.o. z dnia 21.03.2017 roku - pobierz

Ostatnia aktualizacja : 2017-05-19 12:19:15 inf |  zmiany |  statystyki |  gra 
Postpowanie kwalifikacyjne na stanowiska Prezesa Zarzdu, Wiceprezesw Zarzdu NAT Sp. z o.o. w Tychach

RADA NADZORCZA Nadwilaskiej Agencji Turystycznej Sp. z o.o. z siedzib w Tychach przy ul. Edukacji 37 na podstawie art. 19a w zwizku z art. 69a ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektrych uprawnieniach pracownikw (Dz. U. z 2016 roku, poz. 981 z pn. zm.), ogasza postpowanie kwalifikacyjne na stanowiska: Prezesa Zarzdu, Wiceprezesa Zarzdu ds. Ekonomiki i Finansw, Wiceprezesa Zarzdu Nadwilaskiej Agencji Turystycznej Sp. z o.o. w TychachLista zacznikw:
  1. Ogoszenie Rady Nadzorczej NAT Sp. z o.o. z dnia 15.03.2017 roku -

Ostatnia aktualizacja : 2017-05-19 12:19:04 inf |  zmiany |  statystyki |  gra 
Postpowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarzdu TRAKT Sp. z o.o.

RADA NADZORCZA TRAKT Sp. z o.o. z siedzib w Gliwicach, ulica Jasna 31B na podstawie art. 19a, w zwizku z art. 69a ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 981 z pn. zm.), ogasza postpowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Wiceprezesa Zarzdu TRAKT Sp. z o.o.

Cao ogoszenia poniej do pobrania w formacie pdf.Lista zacznikw:
  1. Ogoszenie Rady Nadzorczej TRAKT Sp. z o.o. z dnia 2017-02-06 - pobierz

Ostatnia aktualizacja : 2017-05-19 12:18:52 inf |  zmiany |  statystyki |  gra 
Postpowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarzdu ds. Ekonomiczno-Finansowych GZUG Sp. z o.o.

RADA NADZORCZA Gliwickiego Zakadu Usug Grniczych Sp. z o.o. z siedzib w Gliwicach, ulica Jasna 31B na podstawie art. 19a, w zwizku z art. 69a ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 981 z pn. zm.), ogasza postpowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Wiceprezesa Zarzdu ds. Ekonomiczno-Finansowych Gliwickiego Zakadu Usug Grniczych Spka z ograniczon odpowiedzialnoci.

Cao ogoszenia poniej do pobrania w formacie pdf.Lista zacznikw:
  1. Ogoszenie Rady Nadzorczej GZUG Sp. z o.o. z dnia 2016-11-25 - pobierz

Ostatnia aktualizacja : 2017-05-19 12:18:40 inf |  zmiany |  statystyki |  gra